BB Sophia stängt för förlossningar

Den 15:e maj avbröts inflödet av nya förlossningar till BB Sophia.

Förlossningsverksamheten vid BB Sophia startade i mars 2014 och förlossningskliniken har varit populär och fått mycket goda resultat i olika patientundersökningar, men verksamheten har gått med stora ekonomiska förluster. De ekonomiska kalkyler som gjordes innan verksamheten startade går inte ihop och kommer aldrig att gå ihop, därför fattades ett beslut om att säga upp vårdavtalet med Stockholms Läns Landsting.

Kvinnor som planerat att föda på BB Sophia kan kontakta sin barnmorska för att få hjälp att välja en av länets övriga sex förlossningskliniker.

För mer information från Stockholms Läns Landsting klicka här: http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/03/Klart-hur-platserna-for-forlossningar-fordelas-i-lanet/

BB Sophia stängdes per den 2016-05-15 för förlossningar och 2016-05-31 för övrig förlossnings- och neonatalvård. För den som önskar journalkopia eller har frågor runt vården på BB Sophia finns möjlighet att få kontakt med den tidigare vårdchefen Gudrun Abascal.

Gudrun nås på e-post gudrun.abascal@bbsophia.se eller via mobil 070-2424406.